Pidän ihmisten kohtaamisesta ja auttamisesta heidän kohtaamissaan juridisissa haasteissa

Marja Hokkanen, asianajaja
OTT, KTL, OTK

Olen valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1996 ja väitellyt tohtoriksi vuonna 2019. Lisäksi minulla on kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto. Olen yli 25-vuotisen työurani aikana erikoistunut EU-oikeuteen ja vero-oikeuteen. Erityisosaamisalaani on välillinen verotus ja erityisesti arvonlisäverotus. Olen työskennellyt tuomioistuimessa, Verohallinnossa, keskusverolautakunnassa, valtiovarainministeriössä, ulkoministeriössä sekä tilintarkastusyhteisöissä. Lisäksi opetan uusia verotuksen asiantuntijoita useissa yliopistoissa. Toimin myös tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa.

Minulla on yli 25 vuoden kokemus veroasiantuntijan monipuolisissa tehtävissä eri organisaatioissa. Olen työskennellessäni avustanut yrityksiä, kuntia ja kuntayhtymiä sekä yhdistyksiä ja säätiöitä eri sektoreilla. Asiakkaani toimivat esimerkiksi sosiaali- ja terveys-, kiinteistö- ja rakennus- sekä rahoitusmarkkinasektorilla. Asiakkaissani on sijoitusrahastoja, konepaja-alan yrityksiä, vähittäiskaupan, ulkomaankaupan ja palvelualojen yrityksiä. Yritykset ovat kooltaan pienistä perheyhtiöistä aina suuriin kansainvälisiin konserneihin.

Olen aikaisemmin työskennellyt tilintarkastusyhteisöissä ja vastannut kansallisista ja kansainvälisistä verotusta ja verolainsäädäntöä koskevista toimeksiannoista. Lisäksi työhöni ovat kuuluneet yrityskaupat ja yritysjärjestelyt.

Olen toiminut lainsäädäntötehtävissä valtiovarainministeriössä sekä hallintotuomioistuimessa. Toimin viiden vuoden ajan Suomen EU-edustustossa Brysselissä veroasiantuntijana vastuualueenani EU-oikeuteen perustuvat verokysymykset ja valtiontukiasiat. Osallistuin verotusta koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin. Tällaisia olivat arvonlisäveroa sekä valmisteveroja kuten energiaveroa, autoverotusta, tupakka- ja alkoholiveroa koskevat lainsäädännön uudistushankkeet ja elinkeinoverotusta koskevat lainsäädäntöhankkeet. Monipuolisen kokemukseni vuoksi sekä yritysten käytännön, teorian että veropolitiikkaan liittyvät kysymykset ovat minulle tuttuja. Miten voin auttaa teidän yritystänne?

Lue koko esittely  

Lataa CV  

2.6.24

World is changing, how does the taxation change? Maailma muuttuu - miten muuttuu verotus?

In an ever-evolving world, how does taxation keep pace with rapid transformations? Or whether taxation is the right way to implement the desired changes? This is the central question explored…

Lue blogikirjoitus  

Palvelut yrityksille

Verokonsultointi

Tarjoan asiantuntija-apua kaikkiin liike-elämän arvonlisäveroa, valmisteveroa ja tulleja koskeviin kysymyksiin.

Verotarkastuksissa avustaminen

Verotarkastuksista on syytä keskustella asiantuntijan kanssa jo ennen tarkastuksen alkamista. Autan asiakasta verotarkastuksen alkukeskustelusta mahdollisen valitusprosessin loppuun saakka.

Ohjaukset, ennakkoratkaisut ja ennakolliset keskustelut

Verohallinnolta haettavalla ohjauksella sekä Verohallinnolta tai keskusverolautakunnalta haettavalla ennakkoratkaisulla voidaan varmistaa etukäteen yrityksen verotus tulevaisuudessa. Ennakolliset keskustelut veroviranomaisten kanssa ovat hyvä keino saada varmuutta liiketoiminnan verovaikutuksiin. Laadin ohjauspyynnön tai ennakkoratkaisuhakemuksen sekä avustan asiakasta ennakollisessa keskustelussa.

Oikeudenkäynnit ja riita-asiat

Avustan oikeudenkäynti- ja riita-asioissa valituskelpoisen päätöksen saannista oikaisupyynnön laatimiseen ja tuomioistuinkäsittelyn loppuun asti.

Opetus ja mentorointi

Räätälöin koulutuksen asiakkaan tarpeisiin. Toimin myös yritysten mentorina avustaen henkilökuntaa päivittäisten verokysymysten ratkaisemisessa.


Palvelut yrityksille alkaen 250 €/h. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Palvelut yhteisöille

Veropalvelut yhdistyksille ja säätiöille

Toiminnan muuttuessa on syytä tarkistaa sekä yhteisön yleishyödyllinen status että toiminnan tulo- ja arvonlisäverokohtelu. Niin sanotun superyleishyödyllisen yhteisön on mahdollista hakea verohuojennus elinkeinotoiminnasta saatavalle tulolle. Konsultoin ja avustan yhteisöjä eri tilanteissa sekä koulutan henkilökuntaanne haluamissanne kysymyksissä.

Palvelut julkisyhteisöille

Avustan kuntia, kuntayhtymiä ja muita julkisyhteisöjä arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä.


Palvelut yksityishenkilöille 220 €/h tai erillisen sopimuksen mukaan. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Palvelut ja yhteisöille

#}

Uutiset

11.4.24

Arvonlisäveroryhmä vaatii verottomien rahoitus- tai vakuutuspalveluiden myynnin konsernin ulkopuolelle

Korkein hallinto-oikeus rahasi arvonlisäveroa koskevan ryhmärekisteröinnin käyttöönottoa

Lue uutinen  

18.6.23

Tohtoritutkintoni sinetöitiin perjantaina Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 11. promootiossa

Promootio on perinteinen tapahtuma, joka on akateemisen maailman juhlallisin ja muodollisin tilaisuus ja jonka juuret ovat 1200-luvun Bolognan yliopistossa. Promootiossa tuoreet oikeustieteen tohtorit vihitään ja saavat päähänsä tohtorin lakin sekä…

Lue uutinen  

16.5.23

Valtiovarainministerit pääsivät sopuun punateipistä kryptovaluutalle ja sähköiselle rahalle.

more red tape to crypto assets

Lue uutinen  

Kirjallisuus & artikkelit

book

Derivatives and the European VAT System

Väitöskirja tutkii johdannaissopimusten arvonlisäverokohtelua. Tutkimuksessa analysoidaan perinteisten johdannaissopimusten luonnetta sopimuksina ja rahoitusinstrumentteina EU:n arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EC) perusteella. Tutkimuksen kohteena ovat finanssi- ja hyödykejohdannaisten kaupankäynti ja toteutus sekä kohde-etuuden luovutuksena että rahassa. Väitöskirjassa analysoidaan myös johdannaisten netotuksen merkitystä arvonlisäverotukseen. Väitöskirja perustuu arvonlisäverodirektiivin soveltamisalan tulkintaan sekä verottomia rahoituspalveluja koskevien käsitteiden analyysiin huomioon ottaen erityisesti substituuttien yhdenmukainen verokohtelu (neutraaliteettiperiaate) sekä verottomien transaktioiden suppea tulkinta. Tutkimuksessa vertaillaan voimassa olevan EU-lainsäädännön soveltamista johdannaisiin EU:n eri jäsenvaltioissa sekä Norjassa ja Sveitsissä. Tutkimus perustuu kuitenkin lähtökohtaisesti perinteiseen oikeuslähdeoppiin ja merkittävässä roolissa on tämän vuoksi erityisesti EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Lue lisää ja tilaa  
book

Johdatus Suomen verojärjestelmään

Johdatus Suomen verojärjestelmään on verojärjestelmää ja vero-oikeutta käsittelevä perusteos. Kirjassa esitetään helppotajuisesti yleiset verotukseen liittyvät käsitteet ja verotusperiaatteet. Kirjan pääpaino on verojärjestelmämme kokonaiskuvan luomisessa, tuloverotuksen pääsääntöjen kuvaamisessa, arvonlisäverotuksen ja muun kulutusverotuksen pääperiaatteiden selvittämisessä ja verotusmenettelyn eri vaiheiden esittelyssä.

Lue lisää ja tilaa  
book

Arvonlisäverotus – EU-tuomioistuimen ratkaisut ja niiden tulkinta

Teoksessa tarkastellaan EU-tuomioistuimen ratkaisuja mm. myynnin, kansainvälisen kaupan, vähennys­oikeuk­sien, verottomuuden, kiinteistöalan ja yleishyödyllisen toiminnan osalta. Lisäksi käsitellään liittymis­periaa­tetta.

Aihealueittain esitellään merkittävimmät EU-tuomioistuimen päätökset, joita analysoidaan kotimaisten yritysten ja muiden verovelvollisten näkökulmasta.

Lue lisää ja tilaa