Arvonlisä­verotuksen ja muun kulutus­verotuksen asiantuntija

Marja Hokkanen, asianajaja
OTT, KTL, OTK

Olen valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1996 ja väitellyt tohtoriksi vuonna 2019. Lisäksi minulla on kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto. Olen yli 25-vuotisen työurani aikana erikoistunut EU-oikeuteen ja vero-oikeuteen. Erityisosaamisalaani on välillinen verotus ja erityisesti arvonlisäverotus. Olen työskennellyt tuomioistuimessa, Verohallinnossa, keskusverolautakunnassa, valtiovarainministeriössä, ulkoministeriössä sekä tilintarkastusyhteisöissä. Lisäksi opetan uusia verotuksen asiantuntijoita useissa yliopistoissa. Toimin myös tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa.

Minulla on yli 25 vuoden kokemus veroasiantuntijan monipuolisissa tehtävissä eri organisaatioissa. Olen työskennellessäni avustanut yrityksiä, kuntia ja kuntayhtymiä sekä yhdistyksiä ja säätiöitä eri sektoreilla. Asiakkaani toimivat esimerkiksi sosiaali- ja terveys-, kiinteistö- ja rakennus- sekä rahoitusmarkkinasektorilla. Asiakkaissani on sijoitusrahastoja, konepaja-alan yrityksiä, vähittäiskaupan, ulkomaankaupan ja palvelualojen yrityksiä. Yritykset ovat kooltaan pienistä perheyhtiöistä aina suuriin kansainvälisiin konserneihin.

Olen aikaisemmin työskennellyt tilintarkastusyhteisöissä ja vastannut kansallisista ja kansainvälisistä verotusta ja verolainsäädäntöä koskevista toimeksiannoista. Lisäksi työhöni ovat kuuluneet yrityskaupat ja yritysjärjestelyt.

Olen toiminut lainsäädäntötehtävissä valtiovarainministeriössä sekä hallintotuomioistuimessa. Toimin viiden vuoden ajan Suomen EU-edustustossa Brysselissä veroasiantuntijana vastuualueenani EU-oikeuteen perustuvat verokysymykset ja valtiontukiasiat. Osallistuin verotusta koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin. Tällaisia olivat arvonlisäveroa sekä valmisteveroja kuten energiaveroa, autoverotusta, tupakka- ja alkoholiveroa koskevat lainsäädännön uudistushankkeet ja elinkeinoverotusta koskevat lainsäädäntöhankkeet. Monipuolisen kokemukseni vuoksi sekä yritysten käytännön, teorian että veropolitiikkaan liittyvät kysymykset ovat minulle tuttuja. Miten voin auttaa teidän yritystänne?

Lue koko esittely  

Lataa CV  

8.7.22

Ostinko kirjan vai alekupongin?

Luin korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöstä kesäkuulta maksullisen ravintolaoppaan arvonlisäverokohtelusta. KHO joutui jälleen pohtimaan syntyjä syviä, nimittäin sitä, onko kyseinen 38 euron ravintolaopas kirja vai ei. Asialla on merkitystä arvonlisäverotuksessa, koska…

Lue blogikirjoitus  

Palvelut yrityksille

Verokonsultointi

Tarjoan asiantuntija-apua kaikkiin liike-elämän arvonlisäveroa, valmisteveroa ja tulleja koskeviin kysymyksiin.

Verotarkastuksissa avustaminen

Verotarkastuksista on syytä keskustella asiantuntijan kanssa jo ennen tarkastuksen alkamista. Autan asiakasta verotarkastuksen alkukeskustelusta mahdollisen valitusprosessin loppuun saakka.

Ohjaukset, ennakkoratkaisut ja ennakolliset keskustelut

Verohallinnolta haettavalla ohjauksella sekä Verohallinnolta tai keskusverolautakunnalta haettavalla ennakkoratkaisulla voidaan varmistaa etukäteen yrityksen verotus tulevaisuudessa. Ennakolliset keskustelut veroviranomaisten kanssa ovat hyvä keino saada varmuutta liiketoiminnan verovaikutuksiin. Laadin ohjauspyynnön tai ennakkoratkaisuhakemuksen sekä avustan asiakasta ennakollisessa keskustelussa.

Oikeudenkäynnit ja riita-asiat

Avustan oikeudenkäynti- ja riita-asioissa valituskelpoisen päätöksen saannista oikaisupyynnön laatimiseen ja tuomioistuinkäsittelyn loppuun asti.

Opetus ja mentorointi

Räätälöin koulutuksen asiakkaan tarpeisiin. Toimin myös yritysten mentorina avustaen henkilökuntaa päivittäisten verokysymysten ratkaisemisessa.

Palvelut yksityis­henkilöille ja yhteisöille

Veropalvelut yksityishenkilöille

Kerron mitkä ovat oikeutesi ja velvollisuutesi sekä mitä mahdollisuuksia sinulla on asian muuttamiseksi tai korjaamiseksi. Autan oikaisupyynnön laadinnassa ja mahdollisessa valitusprosessissa.

Veropalvelut yhdistyksille ja säätiöille

Toiminnan muuttuessa on syytä tarkistaa sekä yhteisön yleishyödyllinen status että toiminnan tulo- ja arvonlisäverokohtelu. Niin sanotun superyleishyödyllisen yhteisön on mahdollista hakea verohuojennus elinkeinotoiminnasta saatavalle tulolle. Konsultoin ja avustan yhteisöjä eri tilanteissa sekä koulutan henkilökuntaanne haluamissanne kysymyksissä.

Palvelut julkisyhteisöille

Avustan kuntia, kuntayhtymiä ja muita julkisyhteisöjä arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Palvelut yksityis­henkilöille ja yhteisöille

Uutiset

27.9.22

Mikä on VAT Expert Group?

Komission joulukuussa 2011 antamassa tiedonannossa "Arvonlisäveron tulevaisuus - Kohti yksinkertaisempaa, vankempaa ja tehokkaampaa, yhtenäismarkkinoille soveltuvaa arvonlisäverojärjestelmää" (KOM(2011) 851) esitettiin toimintaohjelma EU:n arvonlisäverojärjestelmän laajaa uudistamista varten. Tiedonannossa nähtiin tärkeäksi kehittää Komission…

Lue uutinen  

23.8.22

Kevytyrittäjien arvonlisäverotus

Verohallinto antoi 19.8 ohjeen niin sanottujen kevytyrittäjien ja laskutuspalveluyritysten arvonlisäverotuksesta. Ohje on tervetullut, sillä aiheeseen liittyviä oikeustapauksia on annettu jonkin verran, mutta ohje on puuttunut. Päivää ennen Verohallinto antoi samaan…

Lue uutinen  

11.8.22

Tervetuloa kuulemaan viimeisistä käänteistä arvonlisäverotuksessa Hyvinkäälle 20.9!

Tilaisuudessa esitellään arvonlisäverotuksen ajankohtaisia kysymyksiä lainsäädännön,verohallinnon ohjeistuksen jaoikeuskäytännön pohjalta. Lisäksi odotan avointa keskustelua aiheen tiimoilta ja vastaan mielelläni osallistujien kysymyksiin. Aika: tiistai 20.9. klo 8.30 – 10.30Paikka: Villatehdas, Kehräämö, Kankurinkatu…

Lue uutinen  

Kirjallisuus & artikkelit

book

Derivatives and the European VAT System

Väitöskirja tutkii johdannaissopimusten arvonlisäverokohtelua. Tutkimuksessa analysoidaan perinteisten johdannaissopimusten luonnetta sopimuksina ja rahoitusinstrumentteina EU:n arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EC) perusteella. Tutkimuksen kohteena ovat finanssi- ja hyödykejohdannaisten kaupankäynti ja toteutus sekä kohde-etuuden luovutuksena että rahassa. Väitöskirjassa analysoidaan myös johdannaisten netotuksen merkitystä arvonlisäverotukseen. Väitöskirja perustuu arvonlisäverodirektiivin soveltamisalan tulkintaan sekä verottomia rahoituspalveluja koskevien käsitteiden analyysiin huomioon ottaen erityisesti substituuttien yhdenmukainen verokohtelu (neutraaliteettiperiaate) sekä verottomien transaktioiden suppea tulkinta. Tutkimuksessa vertaillaan voimassa olevan EU-lainsäädännön soveltamista johdannaisiin EU:n eri jäsenvaltioissa sekä Norjassa ja Sveitsissä. Tutkimus perustuu kuitenkin lähtökohtaisesti perinteiseen oikeuslähdeoppiin ja merkittävässä roolissa on tämän vuoksi erityisesti EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Lue lisää ja tilaa  
book

Johdatus Suomen verojärjestelmään

Johdatus Suomen verojärjestelmään on verojärjestelmää ja vero-oikeutta käsittelevä perusteos. Kirjassa esitetään helppotajuisesti yleiset verotukseen liittyvät käsitteet ja verotusperiaatteet. Kirjan pääpaino on verojärjestelmämme kokonaiskuvan luomisessa, tuloverotuksen pääsääntöjen kuvaamisessa, arvonlisäverotuksen ja muun kulutusverotuksen pääperiaatteiden selvittämisessä ja verotusmenettelyn eri vaiheiden esittelyssä.

Lue lisää ja tilaa  
book

Arvonlisäverotus – EU-tuomioistuimen ratkaisut ja niiden tulkinta

Teoksessa tarkastellaan EU-tuomioistuimen ratkaisuja mm. myynnin, kansainvälisen kaupan, vähennys­oikeuk­sien, verottomuuden, kiinteistöalan ja yleishyödyllisen toiminnan osalta. Lisäksi käsitellään liittymis­periaa­tetta.

Aihealueittain esitellään merkittävimmät EU-tuomioistuimen päätökset, joita analysoidaan kotimaisten yritysten ja muiden verovelvollisten näkökulmasta.

Lue lisää ja tilaa