Uutiset

Marja Hokkanen, asianajaja
OTT, KTL, OTK

27.09.22 21:52

Mikä on VAT Expert Group?

Komission joulukuussa 2011 antamassa tiedonannossa "Arvonlisäveron tulevaisuus - Kohti yksinkertaisempaa, vankempaa ja tehokkaampaa, yhtenäismarkkinoille soveltuvaa arvonlisäverojärjestelmää" (KOM(2011) 851) esitettiin toimintaohjelma EU:n arvonlisäverojärjestelmän laajaa uudistamista varten. Tiedonannossa nähtiin tärkeäksi kehittää Komission…

23.08.22 19:16

Kevytyrittäjien arvonlisäverotus

Verohallinto antoi 19.8 ohjeen niin sanottujen kevytyrittäjien ja laskutuspalveluyritysten arvonlisäverotuksesta. Ohje on tervetullut, sillä aiheeseen liittyviä oikeustapauksia on annettu jonkin verran, mutta ohje on puuttunut. Päivää ennen Verohallinto antoi samaan…

11.08.22 22:17

Tervetuloa kuulemaan viimeisistä käänteistä arvonlisäverotuksessa Hyvinkäälle 20.9!

Tilaisuudessa esitellään arvonlisäverotuksen ajankohtaisia kysymyksiä lainsäädännön,verohallinnon ohjeistuksen jaoikeuskäytännön pohjalta. Lisäksi odotan avointa keskustelua aiheen tiimoilta ja vastaan mielelläni osallistujien kysymyksiin. Aika: tiistai 20.9. klo 8.30 – 10.30Paikka: Villatehdas, Kehräämö, Kankurinkatu…

02.08.22 15:51

Onko EU:n tulliliitto tullut tiensä päähän?

Covid, Ukrainan sota sekä monet muut haasteet ovat asettaneet EU:n tullijärjestelmän ahtaalle ja kuten komission puheenjohtaja Von den Leyen sanoo, EU:n tulee "nostaa tulliliitto uudelle tasolle ja varustaa sille vahvemmat puitteet,…

23.05.22 13:36

Ilmaisluovutukset Ukrainan pakolaisille arvonlisäverottomia vuoden 2022 loppuun

EU on päättänyt vapauttaa Ukrainan pakolaisille julkisyhteisöjen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen kuten yleishyödyllisten yhteisöjen ilmaiseksi antamat tavarat sekä tavaroihin liittyvät palvelut arvonlisäverosta siten, että julkisyhteisöt ja hyväntekeväisyysjärjestöt voivat maahantuoda tavarat EU:n ulkopuolelta…

18.05.22 22:01

Hevostoimiala sai oman, perusteellisen arvonlisävero-ohjeen!

Arvonlisäverotuksen ammoisista ajoista lähtien eräs toimiala, joka on saanut erityistä huomioita on hevosten kasvattaminen ja raviurheilu. Verohallinto antoi aiheesta 17.5 oman ohjeen.Merkittävä kysymys on ollut se, milloin toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan…

18.05.22 21:41

Miten optio konvertoida saneerausvelka velallisyhtiön osakkeiksi vaikuttaa myyjän ja ostajan arvonlisäveroon?

Keskusverolautakunta antoi huhtikuun alussa ratkaisun 016/2022 (ratkaisusta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen) tilanteessa, jossa yritys oli saneerausohjelmassa velvoitettu suunnattuun osakeantiin velkojiensa hyväksi siten, että velkojat saattoivat merkitä saamisiaan vastaan yhtiön osakkeita.…

18.05.22 21:03

Luottotappion vaikutus ostajan alvin vähennysoikeuteen: Miten tämä voi olla näin vaikeaa?

EU-tuomioistuimen julkisasiamies Juliane Kokott antoi 5. toukokuuta ratkaisuehdotuksen asiassa C-227/21 arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyvässä asiassa, jossa kysymys oli siitä, onko yhtiöllä oikeus vähentää oston arvonlisävero tilanteessa, jossa se lunastaa velalliselta panttaamaansa…