18.05.2022 klo 22:01

Hevostoimiala sai oman, perusteellisen arvonlisävero-ohjeen!

Arvonlisäverotuksen ammoisista ajoista lähtien eräs toimiala, joka on saanut erityistä huomioita on hevosten kasvattaminen ja raviurheilu. Verohallinto antoi aiheesta 17.5 oman ohjeen.

Merkittävä kysymys on ollut se, milloin toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa ja milloin ei. Tältä osin verohallinto lausuu ohjeessaan muun muassa, että ”hevoset ovat tyypillisesti sellaisia tavaroita, joita voidaan käyttää sekä yksityisessä että liiketoiminnan käytössä. Tämän vuoksi hevostoimintaa tulee tarkastella kokonaisuutena laajemmin sen arvioimiseksi, käytetäänkö hevosia tosiasiallisesti jatkuvaluontoisessa tulonsaantitarkoituksessa eli arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa. Kokonaisarvioinnissa voidaan tällöin ottaa huomioon muun ohella asiakaskunnan suuruus ja toiminnasta kertyneiden tulojen määrä. Arvioinnissa voidaan suorittaa myös vertailua toisaalta niiden olosuhteiden välillä, joissa toiminnanharjoittaja tosiasiallisesti käyttää hevosiaan, ja toisaalta niiden olosuhteiden välillä, joissa vastaavaa toimintaa yleensä harjoitetaan liiketoiminnan muodossa.” Verohallinto kuitenkin toteaa perustellusti, ettei toiminnan tappiollisuus sinänsä ole peruste pitää toimintaa harrastustoimintana.

Aivan, hevostoimialaan tulee soveltaa samoja liiketoiminnan tunnusmerkkejä kuten muuhunkin liiketoimintaan.

Ohjeesta tarkemmin verohallinnon sivuilla.

 Lue lisää artikkeleita