23.05.2022 klo 13:36

Ilmaisluovutukset Ukrainan pakolaisille arvonlisäverottomia vuoden 2022 loppuun

EU on päättänyt vapauttaa Ukrainan pakolaisille julkisyhteisöjen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen kuten yleishyödyllisten yhteisöjen ilmaiseksi antamat tavarat sekä tavaroihin liittyvät palvelut arvonlisäverosta siten, että julkisyhteisöt ja hyväntekeväisyysjärjestöt voivat maahantuoda tavarat EU:n ulkopuolelta ilman tullia ja arvonlisäveroa. Lisäksi vastaavat tahot voivat ostaa tavarat muista EU-valtioista ilman yhteisöhankinnan arvonlisäveroa.

Mikäli tavarat ostetaan suomalaiselta yritykseltä, yritys voi myydä tavaran julkisyhteisölle tai hyväntekeväisyysjärjestölle sekä vastaanottopalveluita järjestävälle muulle taholle ilman arvonlisäveroa säilyttäen kuitenkin itse vähennysoikeuden kyseisten tavaroiden hankintaan. Jos yritys lahjoittaa ilmaiseksi tavarat julkisyhteisön tai hyväntekeväisyysjärjestön jaettavaksi pakolaisille, yrityksen ei tarvitse suorittaa ilmaisluovutuksesta oman käytön veroa. Vastaavat verottomuussäännökset koskevat myös tavaroihin liittyviä palveluita. Se, millaisista palveluista tarkalleen on kyse, ei ole vielä täysin selvää. Poikkeus on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Uutinen on julkaistu valtiovarainministeriön sivulla: Ukrainan pakolaisille annettava apu vapautetaan arvonlisäverosta – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

 Lue lisää artikkeleita