02.08.2022 klo 15:51

Onko EU:n tulliliitto tullut tiensä päähän?

Covid, Ukrainan sota sekä monet muut haasteet ovat asettaneet EU:n tullijärjestelmän ahtaalle ja kuten komission puheenjohtaja Von den Leyen sanoo, EU:n tulee ”nostaa tulliliitto uudelle tasolle ja varustaa sille vahvemmat puitteet, joiden avulla voimme paremmin suojella kansalaisiamme ja sisämarkkinoitamme.”

Tulleista kertyvä tuotto on erittäin merkittävä oma vara EU:lle. Sen jälkeen kun sokerimaksut lakkautettiin vuonna 2017, EU:n ulkopuolelta tuoduista tuotteista perittävät tullimaksut ovat olleet EU:n talousarvion ainoat perinteiset omat varat. Tullimaksuja kutsutaan perinteisiksi omiksi varoiksi, koska ne ovat EU:n talousarvion suora tulolähde – toisin kuin arvonlisävero ja jäsenmaiden EU:n talousarvioon maksamat rahoitusosuudet. Tullimaksut perustuvat EU:n kauppapolitiikkaan. Ne kannetaan EU:n ulkopuolelta tuotavista tuotteista yhteisen tullitariffin mukaisesti.

Rahoituksen ollessa tiukalla muutenkin, yhdenkään sentin menettämiselle ei ole varaa. Muutosta vaaditaan erityisesti seuraaviin asioihin:

sähköisen kaupankäynnin toiminnot,

riskienhallinta,

data-analytiikkaominaisuudet ja

sisämarkkinoiden suojaaminen EU:n ulkopuolisista maista tuoduilta tavaroilta, jotka eivät ole EU:n lainsäädännön mukaisia.

Komissio onkin avannut julkisen kuulemisen tullin kehittämisestä 14. syyskuuta asti. Kaikki kommentit ja kokemukset ovat tarpeen. Mukaan pääsee oheisesta linkistä: https://lnkd.in/dTdUEh8R

 Lue lisää artikkeleita