12.11.2022 klo 15:12

Emoyhtiön konserniyhtiöille myönnetyistä lainoista ja vakuutuksista perityt korot ja vastikkeet rajasivat emon vähennysoikeutta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 9.11 päätöksen KHO:2022:128 konsernin emoyhtiön vähennysoikeuden laajuudesta. Emoyhtiö suoritti omistamilleen konserniyhtiöille erilaisia arvonlisäverollisia asiantuntija- ja hallintopalveluja. Emoyhtiö myönsi konserniyhtiöille myös erilaista rahoitusta, josta se peri korkoa. Lisäksi emoyhtiö otti koko konsernille vakuutuksia, ja se laskutti muilta konserniyhtiöiltä näiden osuuden vakuutusmaksuista. Luotonanto ja muu rahoituksen järjestäminen samoin kuin vakuutuspalveluiden myynti ovat arvonlisäverotonta toimintaa. Arvonlisäverottomaan toimintaan liittyviä kuluja ei voi vähentää.

Toisin kuin emoyhtiö oli katsonut, korkein hallinto-oikeus katsoi yhtiöllä olevan sekä verollista liiketoimintaa (asiantuntija- ja hallintopalvelujen myynti), johon liittyvät kulut olivat vähennyskelpoisia että verotonta luotonantoa ja vakuutuspalveluiden myyntiä. Tältä osin yhtiöllä ei ole vähennysoikeutta. Yhtiön oli siten jaettava myös yleiskustannukset verollisen ja verottoman toiminnan kesken. Yhtiö voi itse päättää perusteen kustannusten jakamiselle, kunhan se johtaa ”oikeaan tulokseen”.

Uusi päätös on linjassa muun muassa KHO:n aikaisemman päätöksen KHO:2017:36 kanssa, jossa autoliikkeen välittämien rahoitus- ja vakuutuspalveluiden katsottiin rajoittavan autoliikkeen vähennysoikeutta samalla tavoin kuin nyt annetussa päätöksessä.

Mikäli verottomat myynnit olisivat vähämerkityksisiä eikä niiden katsottaisi muodostavan erillistä liiketoiminnallista kokonaisuutta yrityksen toiminnassa, toiminta voitaisiin jättää vähennysoikeuksia laskettaessa huomioitta niin sanottuina liitännäisinä liiketoimina. Tällainen voisi mahdollisesti olla esimerkiksi liikekiinteistön yksittäinen myynti tai yksi irrallinen rahoitustoimi. Edellä viitatuissa KHO:n päätöksissä katsottiin kuitenkin, että yhtiöiden veroton toiminta muodosti oman liiketoiminnallisen kokonaisuuden, jolla on vähennysoikeutta rajaava vaikutus. Jos KHO:n 9.11 antamassa päätöksessä emoyhtiö olisi antanut vain yhden lainan konserniyhtiölle tai se ei olisi perinyt muilta konserniyhtiöiltä vastiketta vakuutuksista, KHO:n päätös olisi voinut olla toinen.

Päätös osoittaa, että yleispätevää sääntöä siitä, milloin verottomat transaktiot vaikuttavat vähennysoikeuteen ja milloin eivät, ei voi antaa. Sen vuoksi jokaisen yhtiön on analysoitava liiketoimintansa erikseen ja syytä pyytää tarvittaessa asiasta ennakkoratkaisu.

KHO:n päätöksen löydät täältä https://kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1667810630866.html

 Lue lisää artikkeleita