09.12.2022 klo 18:22

Arvonlisäverojärjestelmä remonttiin!

Euroopan komissio antoi eilen 8.12 useita muutosehtouksia EU:n arvonlisäverojärjestelmästä, joka sanelee myös Suomen arvonlisäverojärjestelmän sisällön. Muutosten tarkoituksena on saattaa arvonlisäverojärjestelmä nykypäivään siten, että se huomioi paremmin sekä yritysten tarpeet, edistää digitalisaatiota että ehkäisee petoksia. Petoksilla menetettävän arvonlisäveron määrä on arvioitu olevan vuonna 2020 noin 93 miljardia euroa EU-alueella. Petollisen toiminnan kärsijöinä ovat myös yritykset, jotka hoitavat asiansa ja jotka maksavat nyt veroja ”niidenkin puolesta”, jotka jättävät ne maksamatta.

Varovaisten arvioiden mukaan neljäsosa veronmenetyksistä johtuu suoraan EU:n sisäiseen kauppaan liittyvistä alv-petoksista. Nämä menetykset vaikuttavat haitallisesti toki myös yleiseen julkiseen talouteen aikana, jolloin jäsenvaltiot sopeuttavat talousarvioitaan energian viimeaikaisten hintapiikkien ja Euroopassa käytävän sodan sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten vuoksi.

Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä on yrityksille kallis ja hallinnollisesti raskas. Vaikutukset ovat erittäin merkittäviä pk-yrityksille ja muille yrityksille, jotka toimivat tai aikovat laajentaa toimintaansa ulkomaankauppaan. Komissio katsoo, että ehdotetuilla muutoksilla voitaisiin kerätä vuosittain jopa 18 miljardia euroa enemmän alv-tuloja ja auttaa samalla yrityksiä kasvun tiellä.

Ehdotettuja muutoksia ovat:

  • Siirtyminen sähköiseen laskutukseen perustuvaan reaaliaikaiseen digitaaliseen raportointiin EU:n alueella rajat ylittävästi toimivien yritysten osalta: Uudessa järjestelmässä otettaisiin käyttöön sähköiseen laskutukseen perustuva reaaliaikainen digitaalinen alv-raportointi, joka antaa jäsenvaltioille tietoja hyödynnettäväksi arvonlisäveropetosten ja erityisesti karusellipetosten torjunnan tehostamiseksi.
  • Alustoille asetetaan verovelvollisuus niiden tarjotessa palveluita matkustajaliikenteeseen ja lyhytaikaiseen majoitukseen liittyen: Ehdotuksen mukaan alustatalouden toimijat olisivat vastuussa arvonlisäveron keräämisestä ja maksamisesta veroviranomaisille, vaikka niiden käyttäjät eivät olisikaan arvonlisäverovelvollisia esimerkiksi siksi, että ne ovat pienyrityksiä tai yksittäisiä palveluntarjoajia.
  • Yhden alv-rekisteröinnin käyttöönotto koko EU:n alueella, jolloin maakohtaista rekisteröintiä ei enää tarvita: Ehdotukset pohjautuvat jo olemassa olevaan verkkokauppa-alan yrityksille tarkoitettuun one stop shopiin eli yhden yhteyspisteen järjestelmään, jonka avulla toisessa jäsenvaltiossa kuluttajille myyvät yritykset voivat rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi omassa sijaintivaltiossaan ja täyttää alv-velvoitteensa yhden ainoan verkkoportaalin kautta kaikissa jäsenvaltioissa. One stop shopia ehdotetaan pakolliseksi tietyille alustoille.

Kerron mielelläni lisää, miten ehdotukset vaikuttavat liiketoimintaanne.

Komission ehdotukseen pääset tutustumaan tästä linkistä: webpage

 Lue lisää artikkeleita